1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "นี่คือนาฬิกาเรือนที่ฉันได้เค…

"นี่คือนาฬิกาเรือนที่ฉันได้เคยทำหายไป"

แปลว่า:This is the watch that I had lost.

July 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

Watch = นาฬิกาข้อมือ ,Clock = นาฬิกา


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย

Learn English in just 5 minutes a day. For free.