"They had lived together."

แปลว่า:พวกเขาเคยอยู่ด้วยกัน

July 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nattayapon2

ไม่เห็นมีคำว่าเคยเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย