"Chúng tôi tìm thấy."

Dịch:We find.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Mình nghĩ "we find" là "chúng tôi tìm", nếu "tìm thấy" phải là "found" :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không hẳn, theo từ điển mở ở đây thì http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Find, tuy nhiên phần find này mình sẽ để đáp án là tìm/tìm thấy/tìm được/tìm kiếm/tìm ra. Cảm ơn ý kiến của bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeuvenSojourner

I think you need an object after "tim thay" like "tim thay con meo." So pmyt is right.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đúng là sau tìm thấy/tìm được/tìm ra cần phải có tân ngữ. Cảm ơn bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.