"Chúng tôi tìm thấy."

Dịch:We find.

June 10, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Mình nghĩ "we find" là "chúng tôi tìm", nếu "tìm thấy" phải là "found" :)


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Không hẳn, theo từ điển mở ở đây thì http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Find, tuy nhiên phần find này mình sẽ để đáp án là tìm/tìm thấy/tìm được/tìm kiếm/tìm ra. Cảm ơn ý kiến của bạn


https://www.duolingo.com/profile/LeuvenSojourner

I think you need an object after "tim thay" like "tim thay con meo." So pmyt is right.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đúng là sau tìm thấy/tìm được/tìm ra cần phải có tân ngữ. Cảm ơn bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.