"The colors of the flag are red and white."

Dịch:Những màu sắc của lá cờ là màu đỏ và màu trắng.

June 11, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Những màu sắc của lá cờ là màu đỏ và màu trắng

June 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Vy_Huong

"Màu của lá cờ là đỏ và trắng" cũng đúng chứ!?

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Cũng đúng

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dangtuannam

Màu của những lá cờ là màu đỏ và màu trắng, đúng mà

March 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kingDark1

thì màu đỏ và màu trắng không hay tí nào

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kingDark1

thì màu đỏ và màu trắng không hay tí nào

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Những màu sắc là cờ là màu đỏ và màu trắng. Và Những màu sắc của lá cờ là màu đỏ và màu trắng. Theo tôi thấy ý nghĩa không khác nhau, và nếu dịch theo từng chữ có những câu trở nên tối nghĩa.

November 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KhanhNV16

Lá cờ màu đỏ và trắng

September 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/AnLxoP

cờ indo à?

November 17, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.