"Cái đồng hồ của bạn ở trên cái bàn."

Dịch:Your clock is on the desk.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Your clock is on the table

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.