1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy có một quan điểm khác …

"Cô ấy có một quan điểm khác nhau về mọi thứ."

Dịch:She has a different view of things.

June 11, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

She has a different opinion about things.

June 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LeuvenSojourner

Why is "moi thu" not "everything" here?

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Nếu có đáp án bạn nghĩ là đúng mà Duo báo lỗi thì bạn click vào phần báo lỗi khi làm tới câu đó để team phụ trách sửa nhanh hơn nha. Và nhớ gõ có dấu

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

She has another view about everything được không mod

September 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.