Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có một quan điểm khác nhau về mọi thứ."

Dịch:She has a different view of things.

0
4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

She has a different opinion about things.

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeuvenSojourner

Why is "moi thu" not "everything" here?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Nếu có đáp án bạn nghĩ là đúng mà Duo báo lỗi thì bạn click vào phần báo lỗi khi làm tới câu đó để team phụ trách sửa nhanh hơn nha. Và nhớ gõ có dấu

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

She has another view about everything được không mod

0
Trả lời3 năm trước