1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi có cần phải giải thích n…

"Tôi có cần phải giải thích nó một lần nữa không?"

Dịch:Do I need to explain it again?

June 11, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Do i need to explain it once more time

June 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

có gì cứ report để duyệt cho dễ

June 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Có report rồi, mà viết thêm để mai mốt search sửa cho dễ, không biết câu này rải rác ở đâu

June 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

ah :D

June 11, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.