1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Dogs see in black and white."

"Dogs see in black and white."

Dịch:Những con chó chỉ nhìn được màu đen và màu trắng.

June 11, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TamBT

Câu này không ổn lắm


https://www.duolingo.com/profile/LeuvenSojourner

When translated back to English, it is "Dogs can only see in black and white."


https://www.duolingo.com/profile/MR.Arsenal1610

It must be only see when you translate into Vietnamese I think


https://www.duolingo.com/profile/TkllMoon

"In black and white" là một idom có ý nghĩa là trên giấy trắng mực đen mà nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/noditthui

really this question has the problem


https://www.duolingo.com/profile/kimhoang_kimpooh

nhìn thấy thì sao?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.