1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ยุคของเขาดื่มไวน์"

"ยุคของเขาดื่มไวน์"

แปลว่า:His generation drinks wine.

July 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ToeyJaruki

ยุคของเขาต้องการดื่มไวน์ ประโยคนี้ดูไม่ค่อยชัดเจนนัก ควรหาคำแปลภาษาไทยที่ชัดเจนมากกว่านี้

Learn English in just 5 minutes a day. For free.