1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I will let my daughter go to…

"I will let my daughter go to Germany."

Μετάφραση:Εγώ θα αφήσω την κόρη μου να πάει στη Γερμανία.

June 11, 2014

6 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/marga0869

θα επιτρέψω στην κόρη μου να πάει στη Γερμανία


https://www.duolingo.com/profile/glavkos

αυτό είναι το "I will allow my daughter go to Germany".


https://www.duolingo.com/profile/makmar

Αν μου επιτρέπεις εδώ μια διορθωσούλα... 'I will allow my daughter to go to Germany.' (allow/permit somebody to do something BUT let somebody do something) Και τα 3 ρήματα (allow/permit/let) έχουν να κάνουν με το 'δίνω την άδεια σε κάποιον να κάνει κάτι'.


https://www.duolingo.com/profile/glavkos

απλώς αν ήθελα να τονίσω τη διαφορά θα μετέφραζα περισσότερο το let σε αφήνω και τα άλλα δύο στο δίνω την άδεια. Το αφήνω είναι αυτό που σου έρχεται περισσότερο στο μυαλό να πεις - πάλι κατ'εμέ - και γι'αυτό και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να προστεθεί εδώ κάτι.


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Just to add my penny's worth! Let and allow has for me exactly the same meaning, let is informal and often used orally, allow is more formal and would be used in written texts


https://www.duolingo.com/profile/uoLL8

"Please release me, let me go says Humberdink and I think he is a British and the song was a popular British, also, song I heard in Newcastle's pubs at 1976. :-)

Your friend Kleanthes

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.