"เพราะใคร"

แปลว่า:Because of whom?

July 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I'm a native English speaker over 50 years old and I can't recall ever hearing anyone say "Because of whom".


https://www.duolingo.com/profile/KongWilaip

Who กับ Whom ใช้ต่างกันยังไงครับ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย