"Tôi đã giảm số lượng đường."

Dịch:I have reduced the amount of sugar.

June 12, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/KingyoJ

Thì "have + V3" ngoài cách dịch là "đã", chẳng nhẽ không còn cách nào khác? Vì thật sự, nó rất dễ nhầm với thì Simple Past.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn đang học đến unit Thì hiện tại hoàn thành đúng không? Tốt nhất mình vẫn nên dùng thì hoàn thành, tuy nhiên team mình có thêm vào đáp án cho thì quá khứ đơn nhé


https://www.duolingo.com/profile/KingyoJ

Thanks a lot. :)


https://www.duolingo.com/profile/LeuvenSojourner

You only need "luong" which means "the amount of" because "so luong" means "the number of" and "the number of sugar" is not correct.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.