"Tôi đã giảm số lượng đường."

Dịch:I have reduced the amount of sugar.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KingyoJ

Thì "have + V3" ngoài cách dịch là "đã", chẳng nhẽ không còn cách nào khác? Vì thật sự, nó rất dễ nhầm với thì Simple Past.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Bạn đang học đến unit Thì hiện tại hoàn thành đúng không? Tốt nhất mình vẫn nên dùng thì hoàn thành, tuy nhiên team mình có thêm vào đáp án cho thì quá khứ đơn nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KingyoJ

Thanks a lot. :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeuvenSojourner

You only need "luong" which means "the amount of" because "so luong" means "the number of" and "the number of sugar" is not correct.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.