"You go to bed."

แปลว่า:คุณไปนอน

July 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mayya126067

You go to sleep งั้นก็แปลว่า ฉันไปเตียงสินะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

พูดไม่ชัด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย