"We have turned to the right."

แปลว่า:พวกเราได้หันไปทางขวา

July 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

เดี๋ยวก็เลี้ยวบ้างหันบ้าง...งงสิจ๊ะคุณขาา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย