"แน่นอน"

แปลว่า:Of course.

July 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ใช้คำว่า Definitely ได้ไหม?


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

เฉลยเอาที่สบายใจเลย definitely & of course

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย