"The description is important."

แปลว่า:คำบรรยายนี้สำคัญ

July 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย