1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี…

"พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้"

แปลว่า:We read this newspaper.

July 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ox4o1

read ต้องเติม s ไม่ใช่หรอค่ะ เพราะประธานมีมากกว่า 1 งงมากค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/HHlQ17

มากกว่า1 ไม่ต้องเติม ยกเว้น i กับ you มี1แต่ไม่ต้องเติม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย