1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี…

"พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้"

แปลว่า:We read this newspaper.

July 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WichittaLa

ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาเติม s He she it ต้องเติมsที่ verbค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/saowani2

สรุปคำตอบคืออะไรคะ งงคะสลับกันไปมา


https://www.duolingo.com/profile/NutNutthap5

สรุปงงครับ We read a newspaper แล้วอันนี้ เป็น We read this newspaper ตกลงใช้อันไหนดี~~

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย