1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "ʻO ia kou makuahine kōlea?"

"ʻO ia kou makuahine kōlea?"

Translation:Is she your stepmother?

July 29, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/kelii....

Hū ka nīele o ka nīnau!

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.