1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเราคงจะได้มีความสุข"

"พวกเราคงจะได้มีความสุข"

แปลว่า:We would have been happy.

July 30, 2019

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.