"I do not know how to respond."

แปลว่า:ฉันไม่รู้จะตอบสนองยังไง

July 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ควรใช้คำว่าอย่างไร....

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย