"I know myself."

แปลว่า:ผมรู้จักตัวเอง

July 31, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ผมบ้านมึงสิ


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

อ้าว ด่าไมอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Kwanland

Yes, I in this sentence supposes to be ฉัน, ผม or without subject could be รู้จักตัวเอง


https://www.duolingo.com/profile/Onchuda

ตัวการ์ตูนเป็นผู้ชาย กรณีนี้ผมก็เหมาะสมอยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย