"They know this difficulty."

แปลว่า:พวกเขารู้จักความยากลำบากนี้

August 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9mo72

ฉันถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย