"Do you want to see the match together?"

แปลว่า:คุณอยากดูการแข่งขันนี้ด้วยกันมั้ย

August 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ด้วยกันไหม...มั้ยตัวนี้ไม่ควรใช้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย