"I will call the doctor."

แปลว่า:ฉันจะเรียกหมอ

August 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NengKK

ฉันจะโทรหาหมอรึเปล่าครับอันนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย