"Anh ấy có mười bốn đứa con."

Dịch:He has fourteen children.

June 13, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Sao không kế hoạch hoá gia đình gì hết?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.