Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy có mười bốn đứa con."

Dịch:He has fourteen children.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

Sao không kế hoạch hoá gia đình gì hết?

4 năm trước