1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy có mười bốn đứa con."

"Anh ấy có mười bốn đứa con."

Dịch:He has fourteen children.

June 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Sao không kế hoạch hoá gia đình gì hết?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.