"Anh ấy có mười bốn đứa con."

Dịch:He has fourteen children.

June 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

Sao không kế hoạch hoá gia đình gì hết?

June 13, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.