"We read a book."

Vertaling:Wij lazen een boek.

June 13, 2014

8 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/kimvanesch

Het is toch tegenwoordige tijd, dus lezen

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

To read, 'lezen', behoort tot de onregelmatige werkwoorden.
In de tegenwoordige, voltooide en verleden tijden heeft het de vorm 'read', tenzij het werkwoord in de 3e pers. enkelvoud in de tegenwoordige tijd staat ('She reads').

Voorbeelden:

  • We read = We lezen
  • We have read = We hebben gelezen
  • We read = We lazen

Je kunt de tegenwoordige tijd en verleden tijd uit elkaar houden door op de uitspraak te letten. Terwijl 'read' in de tegenwoordige tijd uitgesproken wordt met een 'ie' klank, dus als /ried/, wordt deze werkwoordsvorm in de verleden tijd uitgesproken met een korte 'e', de klank die je in het Nederlandse werkwoord 'het' tegenkomt. De uitspraak van read in de verleden tijd is dus /red/, net zoals de kleur. :)

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Eligerma

Het is wel we reads ipv read

April 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Eligerma

Kim ben ik met je eens, maar in engels is reads ook vt net als wt

April 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/DanielBreken7

ja!!!!!!

June 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Pimba92

De uitspraak is toch anders in verleden tijd? De uitspraak hier klikt als tegenwoordige tijd

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Annick492803

ik lees in de commentaren dat je de tegenwoordige tijd en verleden tijd uit elkaar kan houden door de uitspraak tot nu toe was alles in de tegenwoordige tijd ik heb nog niks gezien over de verleden tijd !!!

December 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Annick492803

er wordt wel een lange e uitgesproken niet red

December 28, 2016
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.