1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "We read a book."

"We read a book."

Vertaling:Wij lazen een boek.

June 13, 2014

10 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/kimvanesch

Het is toch tegenwoordige tijd, dus lezen


https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

To read, 'lezen', behoort tot de onregelmatige werkwoorden.
In de tegenwoordige, voltooide en verleden tijden heeft het de vorm 'read', tenzij het werkwoord in de 3e pers. enkelvoud in de tegenwoordige tijd staat ('She reads').

Voorbeelden:

  • We read = We lezen
  • We have read = We hebben gelezen
  • We read = We lazen

Je kunt de tegenwoordige tijd en verleden tijd uit elkaar houden door op de uitspraak te letten. Terwijl 'read' in de tegenwoordige tijd uitgesproken wordt met een 'ie' klank, dus als /ried/, wordt deze werkwoordsvorm in de verleden tijd uitgesproken met een korte 'e', de klank die je in het Nederlandse werkwoord 'het' tegenkomt. De uitspraak van read in de verleden tijd is dus /red/, net zoals de kleur. :)


https://www.duolingo.com/profile/Eligerma

Het is wel we reads ipv read


https://www.duolingo.com/profile/Milan718792

Dat wist ik niet bedankt


https://www.duolingo.com/profile/Eligerma

Kim ben ik met je eens, maar in engels is reads ook vt net als wt


https://www.duolingo.com/profile/Annick492803

ik lees in de commentaren dat je de tegenwoordige tijd en verleden tijd uit elkaar kan houden door de uitspraak tot nu toe was alles in de tegenwoordige tijd ik heb nog niks gezien over de verleden tijd !!!


https://www.duolingo.com/profile/Annick492803

er wordt wel een lange e uitgesproken niet red


https://www.duolingo.com/profile/MeesterDanny

inderdaad. Ik ben als leerkracht Engels duolingo aan het uitproberen voor mijn leerlingen en het is een waardeloos argument als de uitspraak plots bepalend is zonder dat er ooit op dit niveau 2 al over verleden tijd gesproken werd. Dan is het minste wat duolingo kan doen dit in de beschrijving bij zetten dat het over TT of VT gaat. Zelfde met de uitspraak oefeningen waar leerlingen in de micro iets moeten zeggen. Dit kan je bijna nooit goed hebben want daar wordt 'the" met een harde T uitgesproken terwijl dit in algemeen aanvaard Engels een zacht "d" klank moet zijn. We moeten net veel moeite doen om onze leerlingen de foute uitspraken af te leren en hier worden ze zonder context plots fout aangeleerd.


https://www.duolingo.com/profile/Patricia373994

Hier zit een fout er in: Het moet lezen zijn niet lazen.


https://www.duolingo.com/profile/MeesterDanny

Zonder context op dit niveau plots verleden tijd erbij halen dat vind ik echt niet oké. Ik ben als leerkracht Engels Duolingo aan het testen en de verleden tijd haal je in het aanleren van een taal pas aan nadat je present simple en present continuous gezien hebt. Dus nu plots zonder vermelding verleden tijd er bij halen is niet correct. De uitspraak van Duolingo laat immers vaak te wensen over. Ook de uitspraak van "the" met een harde "t" en een scherpe "e" is niet volgens de regels van het algemene Engels onderwijs in de Nederlandstalige onderwijs wereld. je zegt "the" (de) book en niet "the" (ti) book als uitspraak. Daarom dat je bij de oefening waarbij je zelf een zin moet nalezen bijna nooit punten scoort tenzij mijn leerlingen het fout uitspreken maar dan stopt het nut van duolingo voor scholen.

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.