"I will make lunch tomorrow."

แปลว่า:ฉันจะทำข้าวเที่ยงวันพรุ่งนี้

August 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wawa468362

ทำถูกแล้วแต่แอปบอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย