"The director"

Dịch:Giám đốc

June 13, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KingyoJ

The director mang nghĩa rất rộng, đó còn có thể là Quản lý, Đạo diễn, Người chỉ huy, Người điều khiển...

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Đúng vậy, nhưng trong phần hint mình chỉ có thể để vài nghĩa thông dụng của từ đó thôi. Bạn có thể report những từ khác và mình sẽ xem xét để chấp nhận những đáp án đó. Quản lý thường dịch là the manager , còn người chỉ huy thường dịch là the leader.

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KingyoJ

Thanks for taking it into consideration.

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mariathaonguyen

đạo diễn cũng đúng mà

June 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.