"The director"

Dịch:Giám đốc

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KingyoJ

The director mang nghĩa rất rộng, đó còn có thể là Quản lý, Đạo diễn, Người chỉ huy, Người điều khiển...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

Đúng vậy, nhưng trong phần hint mình chỉ có thể để vài nghĩa thông dụng của từ đó thôi. Bạn có thể report những từ khác và mình sẽ xem xét để chấp nhận những đáp án đó. Quản lý thường dịch là the manager , còn người chỉ huy thường dịch là the leader.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KingyoJ

Thanks for taking it into consideration.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mariathaonguyen

đạo diễn cũng đúng mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.