"The boy eats fruit."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินผลไม้

August 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Panja105194

กดถูกแล้วทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/PitOHq

ทำถูกให้ให้ผิด อารายของเขา


https://www.duolingo.com/profile/9z8a4

แค่เว้นวรรคก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/songsak10

ถูกแล้วนี่นา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย