"Are you on Facebook?"

แปลว่า:คุณเล่น Facebook ไหม

August 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

ปวดหัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย