"Women work."

แปลว่า:พวกผู้หญิงทำงาน

August 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qFKe10

เขียนถูกแล้วทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/qFKe10

อีกแล้วเขียนถูกแล้วทำไมถึงผิดอีกช่วยแก้ให้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/KittikornL

คำตอบที่ถูกต้องก็คือwoman workคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย