"Tiếng đó"

Dịch:The hour

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không thể hiểu nỗi @.@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Không thể chấp nhận "the" với "đó" !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

The không nói làm gì nhưng không nên dịch chữ hour thành tiếng ở đây, rất dễ gây nhầm lẫn, hoặc là giờ hoặc là tiếng đồng hồ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Đáng lẽ nên chọn câu thay vì từ để dịch

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.