Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tiếng đó"

Dịch:The hour

0
4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không thể hiểu nỗi @.@

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Không thể chấp nhận "the" với "đó" !

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

The không nói làm gì nhưng không nên dịch chữ hour thành tiếng ở đây, rất dễ gây nhầm lẫn, hoặc là giờ hoặc là tiếng đồng hồ

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Đáng lẽ nên chọn câu thay vì từ để dịch

0
Trả lời4 năm trước