"Tiếng đó"

Dịch:The hour

June 13, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Không thể hiểu nỗi @.@

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Không thể chấp nhận "the" với "đó" !

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

The không nói làm gì nhưng không nên dịch chữ hour thành tiếng ở đây, rất dễ gây nhầm lẫn, hoặc là giờ hoặc là tiếng đồng hồ

June 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Đáng lẽ nên chọn câu thay vì từ để dịch

June 13, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.