"Anh ấy không có một bác sĩ riêng."

Dịch:He does not have a personal doctor.

4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrongNguyn

nếu là he has not a personal doctor thì vẫn đúng mà phải không, do là nhấn mạnh tùy ngữ cảnh có cũng dc mà ko có cũng chả sao đúng ko ta :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KingyoJ

Mình e rằng, câu của bạn không đúng về mặt ngữ pháp. Dịch ra tiếng Việt word-by-word thì tạm châm chước là đúng nghĩa (kiểu như: no star where - không sao đâu; I love toilet you go go - anh yêu cầu em đi đi), nhưng trong tiếng Anh thì không có loại câu này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPhamV

Câu trả lời rất hài hước và thú vị . Like mạnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Have ở đây là động từ thường, mang nghĩa là có, bạn phải dùng nó như các động từ thường khác: phủ định thì phải thêm does not hay do not (tùy theo chủ ngữ) phía trước nó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KingyoJ

Is there any difference between "personal doctor" and "private doctor"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Private doctor will be accepted. Thanks!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jinnyha

He hasn't a personal doctor . Why not ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không được đâu bạn. Ở đây dùng have như động từ thường mang nghĩa là có, thể phủ định (Vì đây là số ít) nên thêm does not ở trước. Nếu nó là động từ đặc biệt thì phải có to, nhưng khi đó mang nghĩa khác không phải là có.

Tuy nhiên có cách nói khác có thể dùng hasn't ở đây, nhưng câu đúng phải là He hasn't got a personal doctor.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhocquay_123

Mình cũng nghĩ là 0 sai :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

" he hasn't get a personal doctor " được kh?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

has got

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SclyXT
SclyXT
 • 16
 • 14

Gừ

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Khi nào thì thì dùng "have to" khi nào thì không có " to" vậy các bạn ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/._Nova_.

He has no personal doctor Sao lại không cần "a" vậy? :')

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thanhzo

"he hasn't got a personal doctor" sao không đúng vậy mọi người

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/hellokaizen

He has no a personal doctor dc k mọi ng

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.