1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tại sao nó là bất khả thi?"

"Tại sao nó là bất khả thi?"

Dịch:Why is it impossible?

June 13, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KingyoJ

If I use: Why + Subject + Verb, is it correct? In this case, it is false if I say: "Why it is impossible?"


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào, về cấu trúc bạn vừa đưa ra, nó chỉ đúng với văn nói, hoặc khi đây là một mệnh đề (ví dụ: I don't know why it is impossible.). Vì đây là một câu đơn, nên cấu trúc phải là why + verb + subject?


https://www.duolingo.com/profile/KingyoJ

Cám ơn ckhadung :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.