"Tại sao nó là bất khả thi?"

Dịch:Why is it impossible?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KingyoJ

If I use: Why + Subject + Verb, is it correct? In this case, it is false if I say: "Why it is impossible?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Chào, về cấu trúc bạn vừa đưa ra, nó chỉ đúng với văn nói, hoặc khi đây là một mệnh đề (ví dụ: I don't know why it is impossible.). Vì đây là một câu đơn, nên cấu trúc phải là why + verb + subject?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KingyoJ

Cám ơn ckhadung :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.