"I read the newspaper on my cellphone."

แปลว่า:ผมอ่านหนังสือพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือของผม

August 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ควรใช่ฉันไม่ใช่ผม


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย