"The opening of the library is tomorrow."

แปลว่า:ห้องสมุดนี้มีการเปิดวันพรุ่งนี้

August 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ตอบถูกแต่ผิเ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย