"The cat is between you and me."

แปลว่า:แมวตัวนี้อยู่ระหว่างคุณและฉัน

August 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qFKe10

เขียนถูกแล้วทำไมถึงผิด

August 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​

August 21, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย