"The cat is between you and me."

แปลว่า:แมวตัวนี้อยู่ระหว่างคุณและฉัน

August 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qFKe10

เขียนถูกแล้วทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​


https://www.duolingo.com/profile/78OA5

เขียนถูกแล้วแต่ผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/artaud366647

แมวตัวนี้อยู่ระหว่างคุณและฉัน ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/E7xh11

ถ้ากดเว้นวรรคก็ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย