"I have a book."

Dịch:Tôi có một quyển sách.

June 14, 2014

17 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Giang136555

Đúng nó rất dễ như câu hello ấy, rất rất là dễ luôn


https://www.duolingo.com/profile/Giang136555

Ai mà ko biết nx thì thôi, chịu


https://www.duolingo.com/profile/Min_532

"Tôi có một quyển sách" cũng đúng mà hen


https://www.duolingo.com/profile/DaiBinhTy

Của tớ viết tiếng Anh


https://www.duolingo.com/profile/HingV7

Gà gáy to quá rồi sai


https://www.duolingo.com/profile/KiuTn1

Nhà chồng mích thái


https://www.duolingo.com/profile/KiuTn1

Năm bán có bao nhiêu đâu mà


https://www.duolingo.com/profile/Thy375483

có bao nhiêu đâu mà


https://www.duolingo.com/profile/KiuTn1

Nhà chồng trên trái


https://www.duolingo.com/profile/KiuTn1

Nhà chồng trên trái


https://www.duolingo.com/profile/KiuTn1

Đũ tiền rước dâu luôn nè


https://www.duolingo.com/profile/LeNgenTho

Các bạn cứ nói tiếng Việt thì người ta không chỉnh sửa cho bạn, họ là ai? Là người Anh hay Mỹ gì đó! Rồi các bạn cứ bốc phốt họ hãy bình tĩnh và nói tiếng Anh. Nha các bạn. Goodbye yes yes yes0

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.