1. Forum
  2. >
  3. Topic: Indonesian
  4. >
  5. "I hope you are not like that…

"I hope you are not like that."

Translation:Saya berharap kamu tidak begitu.

August 8, 2019

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/brett949997

Saya harap kamu tidak seperti itu???


https://www.duolingo.com/profile/WayangOrang

Yes, should be okay as well.


https://www.duolingo.com/profile/Roy803156

Why is saya semoga not good?


https://www.duolingo.com/profile/WayangOrang

'semoga' is an adverb.
It cannot function as a predicate in a sentence.

You can use it like this:
"Semoga kamu tidak begitu." = Hopefully you are not like that.
"Mudah-mudahan kamu tidak begitu." = Hopefully you are not like that.

semoga = moga-moga = mudah-mudahan <== synonyms


https://www.duolingo.com/profile/Roy803156

Thank you. My native language is Dutch. Learning bahasa Indonesia via English make it extra difficult for me


https://www.duolingo.com/profile/WayangOrang

In mijn ogen is Indonesisch veel makkelijker dan Nederlands (of Duits/Engels/Spaans/Frans).
We gebruiken geen lidwoorden, werkwoorden worden niet vervoegd, en ook de grammatica is redelijk recht-toe-recht-aan.

Indonesisch is gebaseerd op een ander systeem :
"kata dasar" + "imbuhan" ==> "basiswoorden" + "affixes".

Met andere woorden, als je het systeem van affixes begrijpt, dan zou je van één en hetzelfde basiswoord ook meteen andere woorden (werkwoorden/zelfstandige naamwoorden/etc..) moeten kunnen vormen/begrijpen.

Ik heb het idee dat het systeem van affixes het grootste struikelblok vormt voor degenen die Indonesisch leren.

Een ander punt is dat het Indonesisch dat hier onderwezen wordt, de "formele versie" is ("baku").
Dat is op zich logisch, want dat is ook de versie die op scholen wordt onderwezen en het is ook de versie die door de officiële instanties wordt gebruikt.
In de dagelijkse omgang wordt veelal de 'informele versie' gebruikt.

De informele versie is in principe nog simpeler/korter/directer.
De prefix 'me-' / 'ber-' wordt veelal achterwege gelaten.
De onoffiële suffix '-in' wordt veel gebruikt ter vervanging van de suffix 'me- i' / 'me-kan'.
Verder is het zo dat de "passive voice" heel veel wordt gebruikt in het Indonesisch (zowel formeel als informeel).

Voorbeeld:
-1) Ik heb hem naar het vliegveld gebracht.
-2) Saya sudah mengantar/mengantarkan dia ke bandara.
-3) Dia sudah diantar ke bandara.
-4) Dia sudah kuanterin ke bandara.
-5) Hij is al naar het vliegveld gebracht (door mij).

Zin -1) is de Nederlandse zin (active voice).
Zin -2) is de Indonesische vertaling ervan.
Zin -3) is de passieve zin (passive voice).
Zin -4) is de 'informele versie' (passive voice type 2).
Zin -5) is de Nederlandse vertaling van deze passive zin.

In de dagelijkse omgang zijn we eerder geneigd om zin -3) of -4) te gebruiken.
In zin -4) wordt de '-kan' suffix vervangen door de onofficiële '-in' suffix.
Zin -3) & -4) zijn in "passive voice" zoals dat zo mooi heet.
In het Nederlands is het nogal ongebruikelijk om het op deze manier te zeggen (zie zin -5).
In het Indonesisch daarentegen, wordt de 'passive voice' heel veel gebruikt.
Je zou bijna kunnen zeggen dat het min of meer de standaard is (even heel kort door de bocht)(a la Max Verstappen).

Semoga bermanfaat.


https://www.duolingo.com/profile/Cor665827

Dank voor deze uitleg.


https://www.duolingo.com/profile/IlseDens

Oh wauw, u spreekt nog eens vlot Nederlands ook. Ik ben erg onder de indruk. Dank u voor alle duidelijke uitleg !! (Ik denk dat ik Duolingo wat vaker op PC moet gebruiken i.p.v. enkel op gsm. )


https://www.duolingo.com/profile/Yenny_Yenny

Why is "Kuharap" considered wrong?


https://www.duolingo.com/profile/WayangOrang

You'll be understood if you use like that, but it's slang/colloquial/informal.

"kuharap" ==> "ku-" when attached in front of a verb, is used in the passive form (passive type 2).

Learn Indonesian in just 5 minutes a day. For free.