1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ข้าวเย็นวันนี้ผมเลี้ยงเอง"

"ข้าวเย็นวันนี้ผมเลี้ยงเอง"

แปลว่า:Today dinner is on me.

August 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/John289849

Tonight's dinner is on me. (The given answer is wrong because it lacks 's after today.)


https://www.duolingo.com/profile/John289849

Or: Today, dinner is on me. (Without a comma, it's wrong.)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย