"ผู้พิพากษา"

แปลว่า:The judge

August 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/John289849

Judge not accepted.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย