"กรุณา ลงชื่อ"

แปลว่า:Please, sign.

August 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/John289849

Please sign your name

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย