"เธอเป็นคน"

แปลว่า:She is a person.

August 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

จะตอบว่า She is a human ได้หรือไม่ได้ ผิดหรือไม่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/YungyingZu

Human ถูกค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย