"You have a table."

แปลว่า:คุณมีโต๊ะ

August 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ตอบว่า..คุณมีโต๊ะตัวหนึ่ง..ทำไมถึงผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย