"My parents are from China."

แปลว่า:พ่อแม่ของฉันมาจากประเทศจีน

August 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Cryman3

ทำไมใช้are

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย