"The motor"

แปลว่า:เครื่องยนต์

August 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

Engine =เครื่องยนต์ แล้ว Motor ก็ยังจะเป็นเครื่องยนต์อยู่อีกหรือ มันไม่ได้เป็นมอเตอร์หรือ...ช่วยตอบให้กระจ่างหน่อยครับ


https://www.duolingo.com/profile/Natthaviro

ของที่นี่ motor คือเครื่องยนต์

Engine คือเครื่องจักรครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย