"My grandmother is from China."

แปลว่า:ย่าของฉันมาจากประเทศจีน

August 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Cryman3

ทำไมใช้ is


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย