1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณมองไม่เห็น"

"คุณมองไม่เห็น"

แปลว่า:You could not see.

August 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tan214442

Can ก็ใช้ได้ไม่ใช่หรือ


https://www.duolingo.com/profile/hseop_kang

How in the world would I know what tense you want??


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

ใช้ can ไม่ได้หรอคะ ในเมื่อแปลว่า สามารถเช่นกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย