1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "แมงมุมเป็นสัตว์"

"แมงมุมเป็นสัตว์"

แปลว่า:Spiders are animals.

August 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nurse5112

คือต้องเน้นลายละเอียดของอังกฤษ


https://www.duolingo.com/profile/Norsorciws

ผิดแล้ว แมงมุมไม่ได้เป็นสัตว์ แต่แมงมุมขยุ้มหัวใจต่างหาก


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

ทำไมเฉย ไม่ตรงกัน แต่ตอบถูก


https://www.duolingo.com/profile/eTG313

ไม่มีคำตอบที่ถูกให้เลือก


https://www.duolingo.com/profile/zaUJ13

ช่วยแก้ไขปรับปรุงด้วยค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย